Driva företag/ webshopKunskapMarknadsföring

5 sätt att öka din webbshops försäljning

Att göra din webbsida visuellt engagerande är ett bra och viktigt sätt för att öka din försäljning och ge ekonomisk omvandling från din webbshops besökare.  Att använda visuellt engagerande bilder och andra tekniker kommer att göra ditt företags hemsida lättare att förstå och viktiga meddelanden kan enklare kommuniceras till din målgrupp. Nedan följer några exempel av budskapsförmedling som lockar till försäljning.

Jämförelsetabell                                                                                                                                                                                                                                                                               Du kanske har ett sortiment av produkter eller tjänster som är direkt jämförbara eller har du kanske konkurrenter inom samma industri där

du sticker ut och det är värt att synliggöra. En jämförelsetabell är ett utmärkt verktyg för att snabbt lyfta fram dessa skillnader. De är lätta att förstå och säkerhetsställer att den viktiga informationen fängslar. Jämförelsetabellen nedan visar snabbt önskad information om du är intresserad att köpa en laptop med bredband. Istället för att kunden ska behöva leta fram informationssidor för de olika produkterna och själv jämföra är de avgörande attributen redan listade och eftersom det kräver mindre av kunden är det större sannolikhet att de också köper en vara/tjänst.

Diagram                                                                                                                                                                                                                                                                                             Om du har en tjänst eller produkt som inte nödvändigtvis helt förstås av målgruppen är diagram ett användbart verktyg för att informera tänkbara kunder. Använd bilder och beskriv vad de olika delarna gör eller som i detta fall, visa vilka komponenter som ingår i varan/tjänsten. Att beskriva med bilder är ofta lättare för läsaren att ta till sig än om informationen är beskriven som längre text.

Video                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Videos är jättebra för att fånga någons öga och det är sällan besökare inte klickar utav nyfikenhet, det bryter upp från den traditionella läsupplevelsen. Om en video är väl ihopsatt är det ett fantastiskt sätt att nå ut till kunder. Gör instruktionsvideor för konsumenter att bättre förstå dina produkter eller tjänster. Om du visar att du lägger ner tid på din hemsida genom att engagera besökare med videos kommer det att skapa en positiv bild av ditt företag och dina tjänster.

Användning av bilder som punktlista
När du har unika försäljningsargument eller vill bryta ner de produkter som erbjuds i ett enklare och lättförståeligt format är det värt att överväga användande av beskrivande bilder för att illustrera de punkter som görs. Det är mer användbart och uppmärksammas lättare än vanliga punkter eller bockar. Informationen bryts upp och förstås lättare om den är sammankopplad med en visuell bild.

Stora känslomässiga bilder
Stora och känsloladdade bilder av din produkt/tjänst placerad högt upp på hemsidan kan öka engagemang med publiken avsevärt. Om du spelar på konsumenternas känslor och inger en känslomässig bindning till din vara/tjänst kan det räcka som övertygelse för dem att attraheras och sannolikt handla.

Webb Emblem
Om du har ett starkt erbjudande, eller om du vill markera en enkel men viktig punkt kan ett webb emblem vara ett mycket användbart verktyg. Visa att du ger varugaranti och support till dina konsumenter och det tyder på att du värnar om dina kunder. Skriv ut hur länge du varit i branschen eller att du firar jubileum. Om intresse och efterfrågan har funnits i flera år, visa det! Folk är mer sannolika att vända sig till ett företag som funnits med en längre tid.

Tillämpa några av dessa visuella tekniker och din webbshop bör bli mer engagerande för konsumenter. Testa en kombination av de olika effekterna eller var för sig för att ta reda på vad som gör skillnad och fungerar för din ekonomiska omvandling. Lycka till!

 

Föregående inlägg

Din social media plan för 2013

Nästa inlägg

Vad är Google+ ?