Marknadsföring på InstagramSociala Medier

Hur man använder Instagram för marknadsföring

Precis som för Twitter så behövs en hel del tid och energi läggas på marknadsföring som sker via Instagram. Istället för länkar och text bör man fokusera på att ha ett bra och tilltalande flöde utav välanpassade inspirerande bilder som passar målgruppen och de eventuella följarna. Det är viktigt att man redan har sett till så att företagets Instagram konto följer många utav de personerna som kan anses tillhöra målgruppen. På så vis får instagramkontot med stor säkerhet fler följare och mer publicitet. Just bilder och PR genom bilder ger alla mer visuellt inriktade kunder en bättre bild utav företaget, vilket kan vara väldigt gynnsamt eftersom det ökar bredden på den grupp människor som företaget kan nå ut till och beröra.

Lägg upp en tydlig strategi över hur du ska marknadsföra din webbutik eller webbplats på Instagram innan du faktiskt gör det. Följ sedan denna plan och fundera över hur du kan göra den så effektiv som möjligt. Detta kan exempelvis innefatta hur ofta du ska uppdatera, vad för slags visuella bilder du ska lägga ut på kontot, vilka hashtaggar och kategorier som du vill röra dig i, etc. Tänk även ut vilka potentiella kunder som du vill följa och vilka bilder som bör gillas för att ge företaget och dess Instagramkonto mer publicitet. Med många utav de nya uppkommande funktionerna till Instagram kommer man även att kunna annonsera, vilket dock kan kosta en hel del på grund utav den otroliga konkurrens som kommer uppstår. Något som man däremot kan göra är att, förutsatt att man har ett stort nät och stora möjligheter till att få likes, försöka komma upp på startsidan som en utav de nyligen upplagda bilderna med flest likes. Detta ger otroligt mycket med PR eftersom i princip varenda person som använder Instagram kommer att kolla på bilderna på startsidan först, och därefter gå in på ditt konto (om de väljer din bild) och kolla på det som du tidigare har publicerat. Detta är givetvis väldigt svårt att uppnå direkt och kräver att man kontinuerligt lägger ner tid och energi på att marknadsföra sig på Instagram.

Instagram

Utvecklare: Facebook

Släpptes: 6 oktober 2010

Webbplats: Instagram.com

Vid marknadsföring på Instagram kan man dessutom smidigt visa upp sina produkter i vardagsbruk och skapa en perfekt miljö som representerar varor och produkter på ett önskvärt sätt. Visa med andra ord alla följare vad som är bra med produkten utan att posta trista produktbilder. Det är vad produkter tillför till deras vardag som spelar roll, och hur produkten kan passa för just dina följare. Detta skapar ett mer måste-ha begär hos kunder eftersom de får se mer konkret hur dessa produkter gör nytta. Att samtidigt visa en mer personlig sida av ditt företag hjälper även till i detta syfte och visar sidor av företaget som man annars inte skulle få se, vilket gör att samtliga följare känner sig delaktiga i företaget och känner att de verkligen kan följa med och se vad som händer. Förutsatt att det är intressanta saker, förstås.


Utöver den visuella aspekten och hur man rent generellt bör gå till väga för att marknadsföra sig på Instagram så bör man även fundera på rent praktiska delar utav denna marknadsföring. Ett exempel skulle kunna vara att man lägger ut en bild som på ett visuellt tilltalande sätt visar upp nyttan med en utvald produkt – sedan länkar man till produktsidan i posten. På så vis blir allt lättillgängligt och intresserade kunder kan ta reda på mer information och kolla upp produkten som du har blivit intresserade av genom ditt företags Instagramkonto. Detta förenklar själva köpprocessen hos eventuella kunder och ger samtidigt mer trafik till din hemsida eller e-butik, vilket aldrig är helt fel.

Föregående inlägg

Klarna: Nya funktioner

Nästa inlägg

Priser för drift av webbshop