Driva företag/ webshopMarknadsföring

Omprofilering

Hur man kan göra en positiv omprofilering och undvika misstag med logon

Det finns flera olika anledningar till omprofilering och uppdatering av en logo. Vanligtvis är det för att företaget växer, eller ändrar inriktining, och man vill att detta ska synas i den visuella identitet man har.

Bland det lättaste sättet att visa upp för världen att ett företag nu går i en ny riktning är just genom omprofilering. Det är också vanligt med lite mindre förbättringar, men även fullständiga förändringar, av logon för att kunna följa med strömmen och hålla sig modern.

Det finns dock många problem som kan uppstå vid omprofilering, folk tycker i allmänhet inte om förändringar och en ny logo kan tas emot med delade känslor. När det handlar om ett populärt företag, eller ett med historiska rötter, kan det verkligen bli kontroversiellt.

Man ska därför förbereda sig väl inför en omprofilering och sedan följa upp allt det nya man introducerar. I tillägg bör man lyssna noga på den reaktion man får. Ibland är det bättre att lämna den nya profilen och gå tillbaka till sin gamla logo.

Varför omprofilera?

Först bör man ha helt klart för sig varför man vill omprofilera företaget. Svaret på denna fråga kommer att ligga i fokus under processen, något man kommer tillbaka till hela tiden.

Det finns många anledningar till varför man vill göra en omprofilering, både negativa och positiva. På den positiva sidan har man bland annat situationen när två företag går ihop och man vill ha en ny logo för att visa detta nya samarbete. Eller om man utökar de tjänster man har att erbjuda eller helt enkelt vill modernisera företaget.

Men ibland kan det handla om negativ uppmärksamhet, till exempel dålig PR, en skandal eller interna problem som gör att omprofilering är den bästa vägen. Oavsett vilken anledning man har till förändringen måste man vara förberedd på att förklara varför.

Om det handlar om små förändringar brukar det inte vara så stora problem, folk förstår att man vill modernisera sig lite eller hålla sig uppdaterad med företagets utveckling. Så länge man känner igen företaget och dess logo brukar det gå bra.

Som ett exempel på detta kan nämnas Apple, som har ändrat sin logo fyra gånger sedan 1976. Men eftersom man behållit ungefär samma anda och stil, det unika äpplet med en tugga tagen, så har massorna inte reagerat negativt.

Ett annat exempel är Telia som under sina 22år har byt logotypen 4 gånger. Dom hade sin första logotyp under 7 år och den såg ut så här:

 

Deas andra logotyp ser mycket moderna ut och det var här dom gick över till rosa. Denna logotypen hade dom bara under 4år.

 

Telias tredje logotyp var lite enklare men fortfarande i den rosa stillen. Den använde dom sig av i 7år.

Telias sista och nuvarande logotyp har en helt ny stil och färg. Den nya färgen blev lila vilket återspeglas genom hela företaget.

Telja den fjärden logan.

 

Processen med omprofilering

När man väl bestämt sig för att omprofilera ska man dock se på vilka tillgångar ens nuvarande logo innebär. Företagets identitet och inriktning ligger i logon, och man ska vara försiktig så man inte förlorar det rykte man redan byggt upp. Bland annat ska man se på företagets historia, vad man är känd för och vad folk förknippar med ens logo. Man ska inte underskatta vikten av nostalgi.

Ett exempel på detta är Gap, som nyligen moderniserade sin logo. Man tog bort den klassiska blå fyrkanten med namnet skrivet i serif bokstäver. Denna logo hade dock länge varit förknippad med helger och presenter.

 

Man hade haft en period av lågkonjunkur och ville fräscha upp sig lite. Komma ut på marknaden och påminna folk om att man fortfarande existerade. Men genom att förändra sin logo på detta sätt så glömde man bort vad Gap ursprunglingen stod för- enkel stil och en klassisk tidlös känsla. Detta medförde extremt stora kostnader för gap. Deras omprofilering kostade dom flera miljoner dollar och utöver det så tappade dom 2% av sin försäljning månaden efter ändringen.

Presentation av förändringen

Hur man visar upp sin nya profil för världen kan göra stor skillnad. Ett exempel på detta är Airbnb. Man bytte inte bara profil med en ny hemsida och ett litet pressmeddelande. Istället laddade man upp en video där man visade upp Airbnbs historia och hur företaget växt till ett internationellt sällskap.

Man visade på utvecklingen och förändringarna inom företaget genom åren, för att sedan presentera den nya logon. Här beskrev man hur man lärt sig en hel del under vägen och de organiska förändringar som skett.

 

Airbnb gick från en logo där namnet var skrivet med en speciell, kursiv stil, till en annan stil -men tillsammans med en symbol som kallas Beló. Tack vare att man fick fram hur företaget utvecklats och anledningen till att man ville omprofilera sig, så fick Airbnb ett relativt positivt mottagande av sin omprofilering. Folk har fortsatt att använda sig av företagets tjänster trots att det har kommit ganska mycket kritik av företagets val av ny logo.

Hur man tacklar kritik

Som man ser med de föregående exemplen kommer det alltid att finnas negativa reaktioner på en ny profil. De flesta konsumenter tycker inte om förändringar, och tack vare internet har man stora möjlighet att uttrycka sina känslor. Därför ska man förvänta sig en hel del blandade reaktioner, och att många kommer att vilja kommentera.

Detta kan vändas till ens fördel, om man är väl förberedd och vet hur man ska hantera det. Det gäller att lyssna till vad folk säger och sedan bestämma sig för om det är värt förändringen eller om man ska gå tillbaka till sin gamla profil.

Om man inte har handen på pulsen så kan det gå riktigt galet, något som University of California lärde sig den svåra vägen. Man försökte introducera sin nya profil i slutet av 2012, och möttes av en flod av negativa reaktioner. Universitetet ville modernisera sig med en enklare och slätare logo. Men här handlar det om en institution som funnits i 150 år och vars logo länge varit en del av dess reklam och marknadsföring.

 

Faktum är att förändringen blev ett misslyckande, bland annat för att man inte introducerade den, och hanterade reaktionerna, på rätt sätt. Detta misstag kostade universitet 1 miljon dollar, som de lagt ner på omprofileringen. Studenter, även de som slutat på UC, samt flera invånare i Kalifornien reagerade mycket starkt på den nya logon. Man ville inte veta av den och uttryckte detta genom protester, debattinlägg och andra framställningar.

Om University of California hade uttryckt sig klarare om varför de ville omprofilera sig, och om de hade dragit sig tillbaka och vidhållit sin historiska identitet, kanske de kunnat behålla den nya logon. Men istället var man tvungna att överge den och universitetet förlorade anseende.

Det är alltså klart och tydligt att omprofilering är en svår och tidvis känslig process. Men det är inte omöjligt att lyckas om man ser till att förbereda sig väl, hålla orsaken till förändringen klar, kontrollera situationen och lyssna på folks reaktion. Om man ser till att göra allt detta kan man lyckas med att omprofilera sitt företag med en relativt mjuk övergång.

En lyckad omprofilering kan verkligen vara en kraft för det bättre. Det kan återuppliva ett svagt eller döende märke, eller hjälpa ett starkt att hålla sig relevant. Eller så visar man helt enkelt upp för världen de förändringar man undergått. Det är viktigt att gå försiktigt fram och lyssna på de reaktioner som oundvikligen kommer att uttryckas. God kommunikation är grundläggande för att man ska kunna slå sig fram med både en ny look och förnyad energi.

Föregående inlägg

Historien bakom Happycords

Nästa inlägg

Nisch - Hur viktigt är det egentligen?