Marknadsföring på FacebookSociala Medier

Mera om restriktioner på Facebook.

När man har ett företag då har man konkurrenter också.
Förrutom att jag jobbar med sociala medier har jag också en webshop – och jag tycker att det är en bra hjälpmedel att skapa en bild av mina konkurrenter inom sociala medier, eftersom jag får många erjudande från de angående marknadsföring i min webshop med hjälp av sociala medier.

Jag själv letar också efter vad gör mina konkurrenter och i morse blev jag alldeles skräckslagen.

Via en sådan offert som stickades till min webshop gick jag på företagets hemsida och sedan på deras Facebookssida.
Hm, det är kanske inga konstigheter att de kallar sig ”Experter på sociala medier” – det gör många. Expert är ett starkt ord och kan ge stort intryck.

Men efter jag hade hamnat på deras Facebookssida detta intryck hade övergått i besvikelse.
Hur en som kallar sig för expert kan göra sådant fel? Fel som man får inte göra som expert? Vad är det för kvalité på deras tjänster då?

Det finns restriktioner när det gäller omslagsbild på företagssida på Facebook.

Texten under är kopierad från Facebook hjälpcenter som alla har tillgång till – man behöver inte vara någon expert att kunna läsa det:

”Omslagsbilder måste vara minst 399 pixlar breda och får inte innehålla:

  • Pris- eller köpinformation, t.ex. ”40 % rabatt” eller ”Ladda ned det på vår webbplats”
  • Kontaktinformation, t.ex. webbadress, e-postadress, postadress eller annan information avsedd för avsnittet Om på sidan
  • Hänvisningar till gränssnittselement som Gilla eller Dela, eller andra funktioner på Facebooks webbplats
  • Uppmaningar till handling, t.ex. ”Skaffa den nu” eller ”Berätta för dina vänner” ”

Vilket fel hade de gjort?
De lade sin websideadress på omslagsbilden.
Det är bra att du vet att om du bryter mot Facebooksregler när det gäller omslagsbild kan Facebook ta bort din bild utan någon varning. Om du fortsätter kan hända att din sida blir spärrad.
Så akta dig för ”Experter på sociala medier”.
Idag alla kan kalla sig för det.

Föregående inlägg

Är sociala medier verkligen viktiga?

Nästa inlägg

Sociala medier har vänt upp och ner Internet